دوره تخصصی ماساژ حرکت اصلاحی (یومیهو) انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و هشتم آذر ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر