پنجمین همایش ملی و مسابقه ملی ماساژ

برگزاری مسابقه ملی ماساژ متشکل از متخصصین و افراد با تجربه، تلاشی در جهت اغنای روحیه جستجوگری برای کسب تجربیات بیشتر و اطلاع از دست آوردها و رسیدن به سطح مطلوب و اقدامات جدید در عرصه ماساژ است. همچنین برگزاری مسابقه ملی ماساژ باعث برقراری ارتباط مستقیم تکنسین ها،‌ حس رقابت و انگیزه برای ادامه راه و حضور در مجامع بین المللی میشود. از فعالیت های مهم انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران علاوه بر برگزاری همایش های ملی و بین المللی برگزاری مسابقات ملی و همچنین انتخاب برترین ها برای مسابقات بین المللی می باشد.

همایش و مسابقه ملی ماساژ
زمان باقی مانده تا شروع
0
0
0
0
روز
0
0
ساعت
0
0
دقیقه
0
0
ثانیه

محورهای همایش و مسابقه

 • معرفی و تقدیر از برترین های مسابقه در عرصه ی ماساژ
 • بررسی نکات کلیدی تکنیک های ماساژ
 • بررسی اثرات روانی ماساژ در جامعه
 • بررسی عملکرد تکنسین ها
 • بازآموزی تکنیک ها تحت نظارت اساتید برتر انجمن
 • ایجاد چالش و رقابت بین تکنسین ها
 • بررسی رفتار فردی، رفتار گروهی و روانشناسی تکنسین ها در ارائه تکنیک ها
 • تعامل اطلاعات بین تکنسین ها و اساتید انجمن ملی ماساژ
 • مدیریت توانمندسازی تکنسین ها

اهداف همایش و مسابقه ماساژ

 • ارزیابی و بهبود کیفیت و سطح فنی و کیفی تکنسین های ماساژ

 • آشنایی با آخرین متدهای ماساژ

 • بسترسازی ایجاد رقابت و هیجان در بین تکنسین های ماساژ

 • فراهم سازی حضور تکنسین ها در میادین بین المللی

 • بسترسازی زمینه های پژوهشی در حوزه ماساژ، کشف استعدادها و ارزش آفرینی برای مردم و جامعه

 • توسعه و ترویج تکنیک های بنیادین ماساژ در جامعه و گسترش آموزش آن در بین تکنسین های انجمن ملی ماساژ

 • ارائه راهبردها و بررسی روش های آموزشی تکنیک های نوین ماساژ و بررسی سطح کیفی فعالیت تکنسین ها در جامعه

 • فراهم سازی بستر مناسب برای ارزیابی دانش و تجربیات تکنسین ها

 • ایجاد ارتباط و انگیزه در بین تکنسین ها جهت عملکرد بهتر آنها در انجمن

 • تبادل دستاوردها و تجربيات اساتید با هنرجویان

 • آشنايي با ايده‌ها و فرصت‌هاي جديد جهت بهبود عملكرد تکنسین ها در جامعه

 • نوآوری در عرصه ی ماساژ

 • بررسی مشکلات در ارائه تکنیکها و مهارتها و ارائه راهکارهای مفید جهت بهبود آن

 • تامین شرایط علمی و عملی در جهت توسعه کار آفرینی در کشور

گالری تصاویر همایش های پیشین

برگزار کنندگان همایش و مسابقه ملی ماساژ

انجمن ملی ماساژ
جمهوری اسلامی ایران

انستیتو کار آفرینان پدیده ماساژ