دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – هفدهم بهمن ماه ۹۷

دوره  ماساژ توانبخشی(تای ماساژ) انجمن ملی ماساژ در مورخه هفدهم بهمن ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر