شصت و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – هفدهم بهمن ماه ۹۷

شصت و پنجمین دوره تکنسین درجه دو انجمن ملی ماساژ در مورخه هفدهم بهمن ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر