شصت و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – هجدهم اردیبهشت 98

شصت و ششمین دوره تکنسین درجه دو انجمن ملی ماساژ در مورخه هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹8 در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر