دوره تخصصی ماساژ رفلکسولوژی – دوازدهم دی ماه ۹۷

دوره تخصصی ماساژ رفلکسولوژی انجمن ملی ماساژ در مورخه دوازهم دی ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر

2019-01-09T13:30:58+00:00