دوره تخصصی ماساژ رفلکسولوژی – دوازدهم دی ماه ۹۷

دوره تخصصی ماساژ رفلکسولوژی انجمن ملی ماساژ در مورخه دوازهم دی ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر