چهارمین جلسه شورای فنی انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ، در تاریخ 11/01/ 1397 چهارمین جلسه شورای فنی انجمن برگزار شد. دستور کار این جلسه که با حضور آقایان: دکتر علی دانش دبیر انجمن ملی ماساژ، مهندس امین حاجی حسینی طاحونه عضو شورای سیاست گذاری، مهندس محمدرضا پارسایی فرید ، علی فرهنگ مهر ، محمد کاتبی، و خانم ها نجفلو، زبیده کیاشمشکی، زهرا حسین پور برگزار شد، شامل موارد مهمی بود از قبیل: کیفیت آموزش( سطح علمی و عملی)، افزایش مدت زمان آموزش، اضافه کردن کلاس های آناتومی برای تکنسین های درجه 3، ثبت نام همزمان دو کلاس آموزشی در یک روز (تک ماساژ و تکنسین)، ارتقای سطح علمی دانشیاران، افزایش تعداد دانشیاران، ارتقای لوازم کمک آموزشی.

پس از بحث و بررسی و دریافت نظرات اعضای انجمن، نتایج زیر مورد تایید اعضای انجمن قرار گرفت:

  • اتخاذ تدابیر لازم جهت ارتقای سطح کیفی آموزش ها
  • افزایش تعداد ساعات آموزش
  • افزودن سرفصل آناتومی به دوره تکنسین درجه 3
  • اضافه کردن سرفصل تقویت مهارت های روابط عمومی و بازاریابی جهت کمک به تکنسین ها برای ورود به بازار کار
  • ارتقای سطح علمی و عملی دانشیاران با برگزاری دوره های تخصصی و تامین منابع علمی برای ایشان
  • افزایش تعداد دانشیاران با انتخاب اساتید فن و تکنسین های برجسته و تقویت مهارت های علمی و عملی

دیدن تصاویر بیشتر…