گالری جلسات انجمن

گالری جلسات انجمن2019-12-24T10:28:33+03:30

جشن شب یلدا 98

جلسه کمیته مدرسین  انجمن ملي ماساژ در تاریخ سی و یک ام اردیبهشت ماه 98

جلسه معارفه مدرسین جديد انجمن در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه 98

جلسه شورای فنی در تاریخ یکم بهمن 97

جلسه شورای فنی در تاریخ سوم مهر 97

بازدیدها: 707