چهارصد و بیست و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – دوازدهم دی ماه ۹۷

چهارصد و بیست و نهمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه دوازدهم دی ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر