چهارصد و بیست و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و هشتم آذرماه ۹۷

چهارصد و بیست و هفتمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و هشتم آذر ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر

2018-12-30T09:01:13+04:30