چهارصد و بیست و سومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و سوم آبان ۹۷

چهارصد و بیست و سومین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و سوم آبان ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر

2018-12-06T14:21:06+00:00