چهارصد و بیست و سومین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و سوم آبان ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر