چهارصد و بیست و دومین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه نهم آبان ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر