چهارصد و بیست و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – نهم آبان ۱۳۹۷

چهارصد و بیست و دومین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه نهم آبان ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر

2018-11-13T17:13:13+00:00