چهارصد و بیستمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و دوم مهرماه ۱۳۹۷

چهارصد و بیستمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و دوم مهرماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر

2018-11-01T14:03:16+00:00