چهارصد و بیستمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و دوم مهرماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر