دوره حرکات اصلاحی(یومیهو)– دوم آبان ماه ۹۷

دوره حرکات اصلاحی(یومیهو) انجمن ملی ماساژ در مورخه دوم آبان ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر

2018-11-04T17:27:07+00:00