دوره حرکات اصلاحی(یومیهو) انجمن ملی ماساژ در مورخه دوم آبان ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر