دوره تخصصی ماساژ کودک انجمن ملی ماساژ در مورخه سی ام آبان ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر