دوره تخصصی ماساژ صندلی انجمن ملی ماساژ – بیست و سوم آبان ماه ۹۷

دوره تخصصی ماساژصندلی انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و سوم آبان ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر

2018-12-06T14:45:49+00:00