دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – بیست و پنجم اردیبهشت ماه 98

دوره  ماساژ توانبخشی(تای ماساژ) انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1398 در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.