چهارصدو چهل و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – دوم مردادماه ۹۸

چهارصدو چهل و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ انجمن ملی ماساژ در مورخه دوم مردادماه ۱۳۹۸ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.