برگزاری دوره تخصصی حرکات اصلاحی (یومیهو)

 بیست و نهم بهمن ماه 1399

دوره تخصصی حرکات اصلاحی (یومیهو) انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و نهم بهمن ماه 1399 با رعایت پروتکل بهداشتی در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

انجمن ملی ماساژ ایران برگزار کننده دوره های تخصصی ماساژ با ارائه مدرک ماساژ تنها نماینده رسمی فدراسیون بین المللی ماساژ در ایران

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.