هشتاد و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – نوزدهم خردادماه 1400

هشتاد و چهارمین دوره تکنسین درجه دو انجمن ملی ماساژ در مورخه نوزدهم خردادماه 1400با رعایت پروتکل بهداشتی در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

انجمن ملی ماساژ ایران برگزار کننده دوره های تخصصی ماساژ با ارائه مدرک ماساژ تنها نماینده رسمی فدراسیون بین المللی ماساژ در ایران

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.