برگزاری دوره تخصصی رفلکسولوژی(بازتاب درمانی) – ششم مردادماه  1400

دوره ماساژ رفلکسولوژی(بازتاب درمانی) انجمن ملی ماساژ در مورخه ششم مردادماه 1400 بارعایت پروتکل بهداشتی در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

انجمن ملی ماساژ ایران برگزار کننده دوره های تخصصی ماساژ با ارائه مدرک ماساژ تنها نماینده رسمی فدراسیون بین المللی ماساژ در ایران

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.