برگزاری دوره تخصصی ماساژ صندلی – هجدهم فروردین ماه 1400

دوره آموزش تخصصی ماساژ صندلی انجمن ملی ماساژ در مورخه هجدهم فروردین ماه 1400 با رعایت پروتکل بهداشتی در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

انجمن ملی ماساژ ایران برگزار کننده دوره های تخصصی ماساژ با ارائه مدرک ماساژ تنها نماینده رسمی فدراسیون بین المللی ماساژ در ایران

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.