دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) – نهم مرداد ماه 98

.دوره  ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) انجمن ملی ماساژ در مورخه نهم مرداد ماه 1398 در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گرد

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.