پیام تبریک

جناب آقای مبین بهداد

انتصاب جنابعالی به عنوان سرپرست کمیته روابط عمومی و امور فرهنگی

 فدراسیون ورزش کارگری  راکه سمبل بارزی از توانایی هاي‌ ارزشمند وتلاشهای

خستگی ناپذیر جنابعالی می‌باشد تبریک عرض می نمائیم .موفقیت و سربلندی شما را از

 درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

دکتر علی دانش

دبیر کل انجمن ملی ماساژ

مسئول کمیته تندرستی و حرکت اصلاحی فدراسیون ورزش کارگری