پیام تبریک

جناب آقای علی اصغر مهدی نژاد

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس دفتر و معاون اداری و پشتیبانی

فدراسیون ورزش کارگری که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی‌ هاي‌ بر جسته شما در

 صحنه‌هاي‌ خدمت صادقانه به نظام و وطن اسلامی  است تبریک عرض نموده ؛

 موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

دکتر علی دانش

دبیر کل انجمن ملی ماساژ

مسئول کمیته تندرستی و حرکت اصلاحی فدراسیون ورزش کارگری