هفته کار و کارگر

هفته کارگر، فرصت مناسبی است برای تجلیل از کسانی که ردای تلاش و خدمت بر قامت استوارشان، تجسمی از اراده و همت است. آن بزرگ مردان که با اراده ای پولادین در اعتلای نام ایران بر بلندای قله های افتخار و عزت، گام برداشته و عاشقانه تلاش می کنند.

فرارسیدن هفته کارگر را به اعضاء محترم  فدراسیون ورزش کارگری  و تمامی کارگران شریف ایران تبریک عرض می نماییم.

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران