دوره تخصصی ماساژ صندلی – پنجم تیر ماه 98

دوره تخصصی ماساژ صندلی انجمن ملی ماساژ در مورخه پنجم تیر ماه ۱۳۹۸ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر