دوره ماساژ صندلی – چهارم اردیبهشت ماه 98

دوره  ماساژ صندلی انجمن ملی ماساژ در مورخه چهارم اردیبهشت ماه 98 در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.