روز جهانی تنوع زیستی

۲۲ می مصادف با ۱ خرداد روز جهانی تنوع زیستی گرامی باد

مهرورزی با طبیعت، آموختنی است.

با طبیعت دوست باشیم.

 سازمان ملل متحد در راستای افزایش آگاهی و بالا بردن سطح درک مردم نسبت به مسائل مربوط به تنوع زیستی، روز ۲۲ می  را به عنوان روز جهانی تنوع زیستی اعلام کرده است.

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران