انجمن ملی ماساژ در نظر دارد جهت ارتقاء سطح فنی تکنسین های خود دوره تخصصی آموزش رفلکسولوژی را در تاریخ دوازدهم دی ماه برگزار نماید.

مهلت ثبت نام وارسال مدارک تا پایان وقت اداری چهارم دی ماه می باشد.

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.