شصت و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – نوزدهم دی ماه ۹۷

شصت و چهارمین دوره تکنسین درجه دو انجمن ملی ماساژ در مورخه نوزدهم دی ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر