شصت و سومین دوره تکنسین درجه دو انجمن ملی ماساژ در مورخه چهاردهم آذر ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر