شصت و دومین دوره تکنسین درجه دو انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و پنجم مهرماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر