شصت  یکمین دوره تکنسین درجه دو انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و یکم شهریور ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر