7 مهرماه روز آتش نشانی گرامی باد

7 مهرماه روز آتش نشانی گرامی باد

آتش نشانان با حماسه آفرینی‌های خود در نبرد با شعله‌های خانمان سوز، جوانه‌های امید را از بستر خاکسترها می‌رویانند.

تبریک به تو که در میان شعله های آتش، پیام آور ایستادن و سرخ زیستن هستی.

۷مهر در تقویم ایرانی روزآتش‌نشانی و ایمنی است. این روز به یاد آتش‌نشان هایی است که هفتم مهر ۱۳۵۹ در جریان حریق ناشی از حمله هوایی عراق به پالایشگاه آبادان کشته شدند

هفتم مهرماه روز ‌آتش‌نشانی گرامی باد ♥

انجمن ملی ماساژ