نوزدهم شهریور برابر با دهم سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی

 

شاید زندگی آن جشنی نباشد که تو آرزویش را داشتی، اما حالا که به آن دعوت شده ای، تا میتوانی زیبا برقص.

نوزدهم شهریور برابر با دهم سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی نام گذاری شده است. این روز در سراسر جهان به هدف مبارزه در برابر انگیزه‌های خودکشی و بلند بردن سطح آگاهی مردم در پیوند به عوامل آن، تجلیل می‌گردد.

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران