چهارصدو پنجاهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – ششم شهریورماه ۹۸

چهارصدو پنجاهمین دوره تکنسین درجه سه انجمن ملی ماساژ در مورخه ششم شهریورماه ۱۳۹۸ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.