چهارصدو چهل و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و ششم تیرماه ۹۸

چهارصدو چهل و ششمین دوره تکنسین درجه سه انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و ششم تیر ماه ۱۳۹۸ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.