چهارصد و بیست و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – پنجم دی ماه ۹۷

چهارصد و بیست و هشتمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه پنجم دی ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر