چهارصد و بیست و ششمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و یکم آذر ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر