چهارصد و بیست و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – دوم آبان ماه ۱۳۹۷

چهارصد و بیست و یکمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه دوم آبان ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر

2018-11-04T17:04:35+00:00