چهارصد و بیست و یکمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه دوم آبان ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر