چهارصد و نوزدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – هجدهم مهرماه ۱۳۹۷

چهارصد و نوزدهمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه هجدهم مهرماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر

2018-10-20T14:10:28+00:00