چهارصد و هجدهمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه یازدهم مهرماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر