چهارصد و هجدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – یازدهم مهرماه ۱۳۹۷

چهارصد و هجدهمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه یازدهم مهرماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر

2018-10-11T12:37:34+00:00