چهارصد و هفدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – چهارم مهرماه ۱۳۹۷

چهارصد و هفدهمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه چهارم مهرماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر

2018-10-04T13:48:24+00:00