چهارصد و هفدهمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه چهارم مهرماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر