چهارصد و شانزدهمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه چهاردهم شهریور ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر