چهارصد و پانزدهمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و چهارم مرداد ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر