کلاس درجه 3 ماساژ

چهارصد و شصت و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

چهارصدو شصت و چهارمین دوره تکنسین درجه سه انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۹۸ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.