چهارصد و شصت و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

چهارصدو شصت و هفتمین دوره تکنسین درجه سه انجمن ملی ماساژ در مورخه هفدهم اردیبهشت ماه 1399 با حضور 2 مدرس و هر کلاس 6 نفر با رعایت پروتکل بهداشتی در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.