چهارصد و شصت و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

چهارصدو شصت و ششمین دوره تکنسین درجه سه انجمن ملی ماساژ در مورخه هفتم اسفند ماه ۱۳۹۸ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.