چهارصدو شصتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ چهارم دی  ماه ۹۸

چهارصدو شصتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ انجمن ملی ماساژ در مورخه چهارم دی ماه ۱۳۹۸ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.